Eksempler på kø-systemer

 

Betjening – Handel og Service

I handel og service sektoren er det vigtigt, at der altid er fokus på kundens ønsker. Det betyder, at ikke kun et godt tilbud er vigtigt, men også hurtig – og vigtigst – retfærdig kundebetjening har betydning. Her kommer et godt og effektivt kø-styringssystem ind i billedet. I stedet for at kunderne maser og skubber for at blive betjent først, så skaber et kø-system en klar orden og ro i kø’en. Kunderne værdsætter det og det medvirker til en god kundeoplevelse. Alt sammen noget, som gør, at kunderne kommer igen.

Også medarbejderne har glæde af et kø-system. I stedet for at skulle holde øje med hvem, der er næste i kø’en, kan de nu koncentrere sig om at give en god kundebetjening – til glæde for kunderne.

Moderne ventetids-styring har bevist sit værd i traditionelle slagter, bager og grønthander forretninger, men også i supermarkeder med afdelinger for friske fødevarer har både kunder og medarbejdere glæde af kø-systemer. I kombination med et digitalt nummertavle, giver kø-systemet også plads til effektiv og individuel annoncering.

 

Supermarked, bager, slagter, grønthandler…

 

 1. MCA éngangsdispenser
 2. Stander med beslag til éngangsdispenser
 3. Patenteret fortrykt Kø-nummer
 4. Fjernbetjening
 5. Skærm, som viser fremkaldt nummer og evt. reklamer eller information

 

 

Borgerservice, Styrelser, Politistationer, Jobcentre …

Hos offentlige myndigheder og officielle kontorer er der ofte mere travlt end hvad både besøgende og medarbejdere syntes om. Ventetiden kan ofte være dræbende lang. Det skaber et indtryk af dårlig service selv om den i de fleste tilfælde er af meget høj kvalitet. Målet er derfor at skabe forhold, som er så behagelige som muligt for såvel den besøgende som for medarbejderen.

Her er et moderne kø-styringssystem med mulighed for at trække et kø-nummer uden at være tilstede u-undværeligt. Med den gratis cleverQ App og en smartphone er det muligt at trække et kø-nummer uden selv at være tilstede. Det elektroniske kø-nummer kommer automatiske ind i den rigtige rækkefølge sammen med kø-numre udskrevet på stedet. Det trukne nummer fremgår på smartphonen og cleverQ App’en sender besked, når der f.eks. er 5 numre før det aktuelle kø-nummer bliver fremkaldt. Det er derfor muligt for den besøgende at foretage sig andet end at sidde og vente i et venteområde.

Inden for offentlige myndigheder og officielle kontorer har tidsbestilling vist sig at være meget værdsat. Besøgende, som har oplevet lange ventetider, og som får mulighed for at bestille tid til et besøg, giver udtryk for at tidsbestilling har været af stor betydning for dem. De har uden stress kunne gennemføre mødet på en for dem selv og for medarbejderen behagelig måde.

 

Borgerservice, Styrelser, politistationer…

 1. Kø-nummer printer med Touch skærm. Kø-nummeret udskrives ved ankomst.
 2. Individuelt trykt kø-nummer med individuelt tilpassede informationer
 3. Elektronisk kø-nummer på smartphone med cleverQ App. Det elektroniske kø-nummer kommer automatiske ind i den rigtige rækkefølge sammen med kø-numre udskrevet på stedet
 4. Nummerviser ved service skranke
 5. Skærm, som viser det fremkaldte nummer og evt. reklamer eller information

 

Læger, Speciallæger, Hospitaler …

Det daglige arbejde hos læger, specialklinikker og hospitalsafdelinger er i dagens verden karakteriseret ved høj arbejdsbyrde og stort tidspres. Kravet om høj effektivitet er stigende. Brugen af et moderne kø-system hjælper med til at reducere medarbejdernes stress faktor, som fremkommer, når der er mange besøgende, som venter på behandling. Et lavere stress niveau hjælper til at sikre, at patientens besøg bliver gennemført på en afslappet og problem fri måde – til glæde for både patienten og medarbejderen.

Og med den gratis cleverQ App og en smartphone er det muligt for patienten at trække et kø-nummer uden selv at være tilstede. Det elektroniske kø-nummer kommer automatiske ind i den rigtige rækkefølge sammen med kø-numre udskrevet på stedet. Det trukne nummer fremgår på smartphonen og cleverQ App’en sender besked, når der f.eks. er 5 numre før patientens kø-nummer bliver fremkaldt. Det er derfor muligt for patienten at foretage sig andet end at sidde og vente i et venteområde indtil behandlingen kan begyndes.

Læger, Speciallæger, Hospitaler…

 1. Kø-nummer printer med Touch skærm. Kø-nummeret udskrives ved ankomst.
 2. Kø-nummer kan også udskrives før ankomst fra en smartphone ved hjælp af den gratis cleverQ App. Det elektroniske kø-nummer kommer automatiske ind i den rigtige rækkefølge sammen med kø-numre udskrevet på stedet.
 3. Individuelt trykt kø-nummer med tilpassede informationer
 4. Ved ankomst vises det elektronisk kø-nummer på smartphonen. Kø-nummeret fremkaldes både på smartphone og på nummer skærm i venteområdet. Kunden kan derfor vente uden for venteområdet.
 5. Fremkaldelse af næste nummer via software på pc
 6. Skærm, som viser det fremkaldte nummer og evt. reklamer eller information